Το σύστημα ασφαλείας “Vehicle Security” (ή “securea”) αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την ασφάλεια του επαγγελματία οδηγού (πχ ταξί) και περιλαμβάνει:


 1. Φωτογράφιση - Βιντεοσκόπηση για την αποτροπή του αδικήματος ή για την εξεύρεση του προσώπου που διαπράττει το αδίκημα, με ασύρματη μετάδοση δεδομένων και κωδικοποιημένη αποθήκευση περιεχομένου.

 2. Παρακολούθηση και εντοπισμός οχήματος μέσω GPS με σκοπό την παρακολούθηση και σύλληψη του προσώπου που διαπράττει το αδίκημα.

 3. Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης των οχημάτων  σε χάρτη από τον κεντρικό υπολογιστή.

 


Το συστημά αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:


 1. IR Camera ασύρματη, ευρυγώνια, νυχτερινής λήψης πολύ μικρών διαστάσεων.

 2. Κεντρική Μονάδα (Main Unit) για την ασύρματη λήψη, επεξεργασία των δεδομένων και ταυτόχρονη κωδικοποίηση τους καθώς και για την λήψη των δεδομένων παρακολούθησης του οχήματος μέσω GPS. 

 3. Ασύρματος διακόπτης για την ενεργοποίηση της φωτογράφησης - βιντεοσκόπησης - (ή αυτόματα).

 4. Κεραία  λήψης δεδομένων GPS από τους δορυφόρους.

 5. Ασύρματος διακόπτης κινδύνου, για την ενεργοποίηση παρακολούθησης - εντοπισμού του οχήματος μέσω GPS.

 6. Η/Υ με το αντίστοιχο Λογισμικό, για την λεπτομερή παρακολούθηση της θέσεως των οχημάτων μέσω χαρτών.

  


Χαρακτηριστικά Συστήματος - Λεπτομέρειες:


 1. Ο οδηγός έχει την δυνατότητα με το πάτημα ενός διακόπτη να φωτογραφίζει ή να βιντεοσκοπεί όποτε το επιθυμεί. Ενναλακτικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται συνεχόμενη φωτογράφηση ή βιντεοσκόπιση χωρίς την παρέμβασή του.

 2. Ηλεκτρονική κωδικοποίηση της φωτογράφησης - βιντεοσκόπησης με στόχο να μην υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης των δεδομένων από τρίτους.

 3. Ο οδηγός έχει την δυνατότητα με το πάτημα του διακόπτη κινδύνου να ενεργοποιεί την παρακολούθηση του οχήματος του, όποτε το επιθυμεί.

 4. Ελάχιστος χρόνος εγκατάστασης και απεγκατάστασης. Το συστημά μας είναι wireless, δηλαδή απαιτούνται μόνο δύο καλώδια για την σύνδεση της κάμερας και της κεντρικής μονάδας στην τροφοδοσία του οχήματος.

 5. Η κεντρική μονάδα (main unit) τοποθετήται σε διαφορετικό μέρος (π.χ. πορτ μπαγκάζ) από την κάμερα.

 6. Δυνατότητα επεκτασιμότητας και παραμετροποίησης του συστήματος.

 7. Αυτόματος ηλεκτρονικός έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος σε τακτά διαστήματα.

 8. Αποφυγή μηνιαίου πάγιου από τις κινητές τηλεφωνίες.


Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας!